www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / Dossiers / FIUV / Persbericht 6 november 2006

Speculatie betreffende een document vanuit Rome dat een ruimer gebruik toestaat van de traditionele Romeinse ritus

Heden ten dage wordt druk gespeculeerd en commentaar gegeven over een document vanuit Rome waarvan gezegd wordt dat het een veel grotere vrijheid zal toestaan voor het celebreren van de Heilige Mis volgens de traditionele Romeinse Ritus (liturgische boeken van 1962); een liturgie die nooit is afgeschaft. Alhoewel de inhoud van voornoemd document nog niet bekend is, geven sommigen publiek commentaar en tonen zij hun ongenoegen in kranten, tijdschriften en via het internet.

Het is voor veel leken zeer beangstigend om te zien dat de meeste tegenstand afkomstig is van de clerus en de religieuzen waarvan men zou mogen verwachten dat zij het voorbeeld geven van gehoorzaamheid, leiderschap en zorg voor de hun toevertrouwde zielen. Het is eveneens verontrustend te constateren dat deze vijandige meningen geuit worden zonder overleg met de hun toevertrouwde gelovigen, en zonder acht te slaan op hun welzijn.

Onze Heilige Vader Paus Benedictus XVI is op de Stoel van Petrus gekozen om de Kerk te besturen en wij moeten hem voortdurend met onze gebeden en nederige aanhankelijkheid steunen, vooral in deze moeilijke tijd. De internationale Federatie Una Voce, een wereldwijde federatie van leken, wenst namens haar leden uitdrukking te geven aan haar trouw en loyale ondersteuning aan onze Heilige Vader en verzekeren de Opvolger van Sint Petrus van onze gebeden.

Mr. J.P. Oostveen - President van de Internationale Federatie Una Voce.
6 november 2006