www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Ecclesia Dei Delft, voor de verspreiding van de Buitengewone Uitdrukking van de Romeinse Liturgie (Tridentijnse Liturgie)
overeenkomstig het Motu Proprio Summorum Pontificum

Links

Traditionele Broederschappen en Kloosters
Broederschappen en kloostergemeenschappen die de Tridentijnse Ritus opdragen (Op land gesorteerd.)


Aanraders