www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare 
Dei 
Ecclesia Dei Delft, voor het behoud van de Tridentijnse Liturgie

Bedevaarten


PARIJS-CHARTRES
22, 23 en 24 mei 2010


Loop je ook mee?

Elk jaar nemen tijdens het Pinksterweekend duizenden pelgrims deel aan de driedaagse traditionele bedevaart van de Notre-Dame van Parijs naar de Notre-Dame van Chartres. Loopt je dit jaar ook mee?
Dit jaar wordt de Pinksterbedevaart voor de 28e maal gelopen. Deze bedevaart, die in het teken van de Traditie staat, wordt georganiseerd door “Notre-Dame de Chrétienté”.

Als een kilometerslange lint door Parijs, de velden en de bossen lopen tijdens het Pinksterweekend duizenden pelgrims in drie dagen zingend, biddend en mediterend de aloude bedevaartsroute in drie dagen van de Notre-Dame van Parijs naar de Notre-Dame van Chartres. Pelgrims, die met deze bedevaart drie dagen afzien van elke vorm van luxe. Niet voor een lintje, een medaille of een bos gladiolen, maar als pelgrims op weg naar het Koninkrijk Gods. Drie dagen geheel in het teken van “de Kerk is onze Moeder”.
Afhankelijk van weersomstandigheden, in stromende regen over modderige paden of onder een onverbiddelijke zon door de velden, en soms ook geplaagd door blaren, offeren zij de lasten van deze Pinksterdagen voor het welzijn van de Kerk en de wereld. Als één grote familie komen zij niet alleen uit alle delen van Frankrijk, maar uit de gehele wereld, zoals Amerika, Duitsland, Engeland, Litouwen tot zelfs uit Rusland.
Een uiterst indrukwekkende en onvergetelijke religieuze ervaring met als hoogtepunten de dagelijkse H.Mis buiten in het bos, de uitstelling en aanbidding op de avond van de eerste Pinksterdag, de eerste blikken op de torens van Chartres, de aankomst in Chartres en de Pontificale Hoogmis in de kathedraal van Chartres. En volop gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van de Biecht.
Ook als de kathedraal vol is en je tot hen behoort die genoodzaakt zijn de H.Mis buiten op het plein via grote beeldschermen te volgen, heeft dit zijn uitstraling.
Voor de geestelijke begeleiding tijdens de voettocht van circa 100 km kunnen de organisatoren rekenen op de steun van vele jonge priesters afkomstig van abdijen als Le Barroux, Fontgombault, Triors, Randol, alsmede op priesters van de Priesterbroederschap St. Petrus, van het Instituut Christus Koning, de Congegratie Servi Jesu et Mariae, enz. Jonge priesters, die pelgrimeren met de pelgrims.
De nachten worden doorgebracht in een tentenkamp op twee locaties halverwege Parijs en Chartres, te weten in de omgeving van de Choisel en Gas.
De bedevaart vindt dit jaar plaats van zaterdag 30 mei tot en met maandag 2juni. Terwijl voor de medische zorg voor de pelgrims -zoals voor het behandelen van de blaren- een uitgebreid leger van vrijwilligers van de Maltezer orde klaar staat, wordt het geheel in goede banen geleid door grote groepen vrijwilligers, zoals de tentenbouwers, zij die de keukens opbouwen en verzorgen, de verkeersregelaars, zij die de geblesseerde en uitgevallen pelgrims vervoeren, alsook de talrijke mensen die op de achtergrond werkzaam zijn en zonder wie deze gehele bedevaart niet mogelijk zou zijn.
De liturgie tijdens de bedevaart is volgens de buiten-gewone uitdrukking van de Romeins Ritus en de daarbij behorende “usus antiquior“ (Liturgische boeken van 1962)

Parijs - Chartres