Introibo ad Altare Dei
www.ecclesiadei.nl
Ecclesia Dei Delft, voor de verspreiding van de Buitengewone Uitdrukking van de Romeinse Liturgie (Tridentijnse Liturgie)
overeenkomstig het Motu Proprio Summorum Pontificum

DOSSIER: Prof. Mag. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P. (1909-2004)


Prof. J.P.M. van der Ploeg O.P.

Requiem aeternam dona ei, Domine;
et lux perpetua luceat ei.
 

English Articles

Liturgie en Sacramenten

De H. Schrift en Schriftuitleg

Heilsleer en Eschatologie

Ecclesiologie en Oecumene

Commentaar op ontwikkelingen in de Katholieke Kerk

Oosterse Kerken

Andere Godsdiensten

Ethiek, Moraal en Maatschappij

Wonderen en Verschijningen

Overig

Preken

Boekbesprekingen